Hos oss jobbar arkitekter, ingenjörer och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar. 

INVIATECH erbjuder helhetslösningar inom VA, landskap, väg och gata. Våra experter arbetar med all slags projektering för såväl kommersiella områden som bostads- och industriområden. Vi genomför förstudier, utredningar, projektering och tar fram tidiga skisser till bygghandlingar och kompletta förfrågningsunderlag. Tack vare vår breda kompetens kan vi erbjuda kunskap och erfarenhet från många kompetensområden.

Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Vi vet också att vår utveckling sker tillsammans med våra medarbetare. Vi anställer personer med rätt attityd och kompetens och tror på att skapande och erfarenheter går hand i hand. Vi tror därför att framgång för alla innebär delaktighet i val av uppdrag, i karriärutveckling och i personlig utveckling.

Läs mer om oss här!